เสขิยธรรม
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์


เครือข่ายชาวพุทธฯ

ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้ประสานงานโครงการ ๑ ตำแหน่ง (โครงการย่อย)

คุณสมบัติ

  • สามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
  • มีความสนใจด้านพุทธศาสนา
  • การศึกษา วุฒิอนุปริญญาขึ้นไป
  • อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้
  • สามารถออกต่างจังหวัดได้

หมายเหตุ มีประสบการณ์ด้านการประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจกรุณา ส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว และรูปถ่าย ๑ รูป วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน) ส่งมาที่

เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย (คพส.)
๘/๒๓ ซ.บ้านช่างหล่อ ถ.พรานนก เขตบางกอกน้อย กทม. ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๘๖๖-๒๗๒๑ ถึง ๒
อีเมล :
( ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ) .. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๘๘๗๕
... e-mail :