เสขิยธรรม -
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
ประชาสัมพันธ์ เสขิยธรรม

 

ผู้จัดการออนไลน์ - Metro Life - เก็บมาเล่า ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

** แนะนำวารสาร เสขิยธรรม ให้อ่านกัน ในช่วงเวลาที่คนกำลังเคว้งคว้างทางใจ เป็นวารสารรายสามเดือน เนื้อหาทันสมัยทั้งเหตุการณ์ทางสังคม บุคคล ประวัติศาสตร์ การเมือง และเศรษฐกิจ บนหลักธรรมที่ต้องศึกษา ฉบับล่าสุดนี้ว่าด้วย วิธีทำใจไม่ให้รกรุงรัง, ทำชีวิตให้ถึงความว่าง, รำลึกชีวิต ดิเรก ชัยนาม เสรีไทยและนักเคลื่อนไหวเพื่อชาติ และสังคมไทยกับทางรอดที่ควรเลือก : เหลียวหลังแลหน้า จากราชดำเนินถึงตากใบ จากถ้อยบรรยายของ ส.ศิวรักษ์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา หาอ่านตามร้านทั่วไปไม่ได้ ขอแนะให้เป็นสมาชิก รวมทั้งสมาชิกอุปถัมภ์แก่ห้องสมุดด้วย ติดต่อที่ โทร. ๐-๒๘๖๓-๑๑๑๘, ๐-๖๗๕๗-๕๑๕๖ ปีละ ๒๐๐ บาทเท่านั้นเอง ... .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :