เสขิยธรรม -
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
ประชาสัมพันธ์ เสขิยธรรม

หนังสือน่าอ่าน งานน่าไปในรอบสัปดาห์!!

ผู้จัดการออนไลน์ - Metro Life - หนังสือหนังหา ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๗

** เช่นเดียวกับ เสขิยธรรม วารสารธรรมะและชีวิตที่น่าอ่าน ฉบับปัจจุบันก็พูดถึง เจริญ วัดอักษร ไว้หลายแง่มุม โดยเฉพาะบทบรรณาธิการของ พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโน ผู้ซึ่งครั้งหนึ่งรับนิมนต์ไปร่วมอภิปราย “หวยหงส์แดงกับทิศทางการพัฒนาของไทย” แล้วในวันรุ่งขึ้นสำนักปฏิบัติธรรมของท่าน กับที่สำนักงานเสขิยธรรมก็ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่ท่านระบุในข้อเขียนว่า มาจากทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในท้องที่ ดาหน้ากันเข้าไปสอบสวน ตรวจสอบประวัติ และข้อมูลต่างๆ เขียนถึงการตายของเจริญไว้น่าสนใจ

** ท่านเขียนว่า “สำหรับบางคน นี่อาจคล้าย “เสียงกระซิบ” ซึ่งต้องการสติและสมาธิ ที่จะ “รับฟัง” ท่ามกลางความโครมครามกึกก้องของ “การพัฒนา” และวาทกรรม “ความสำเร็จทางเศรษฐกิจ” ซึ่งมี “เงิน” และ “ปริมาณผลผลิต” เป็นตัวชี้วัด หาก คุณธรรม-จริยธรรม ภูมิปัญญา และคุณค่าเชิงคุณภาพ หรือ ทุนทางนามธรรม กลับถูกกลืนกลบลบหายไปแทบหมดสิ้น”

** ย่อหน้าถัดไปท่านสรุปว่า “แต่กับ บางคน หรือ บางกลุ่ม การตายของเจริญ วัดอักษร นั้น กึกก้องกัมปนาท และตอกย้ำความคิดความเชื่อเดิมๆ ให้แจ่มชัดขึ้นอีกว่า เอาเข้าจริง ๗๒ ปี ที่เปลี่ยนแปลงการปกครองมา บ้านเมืองของเราก็หาได้ไปถึงไหนไม่ มิพักจะต้องกล่าวถึง การปฏิรูปทางการเมือง ซึ่งกล่าวอย่างถึงที่สุด ในทางปฏิบัติก็มีคำถามอันไร้คำตอบที่เหมาะสมอยู่อีกมิใช่น้อย เช่นว่า ในยุคหลังปฏิรูปทางการเมืองอย่างวันนี้ เราจะทำอย่างไรกันดี (หรือจะทำอะไรกันได้?) กับ นักการเมืองการตลาด ประเภท หน้าด้าน-ใจดำ ที่อาศัยช่องว่างรัฐธรรมนูญ “ฉบับประชาชน” เข้ามา แล้วนับวันจะร่ำรวยและอ้าขาผวาปีกยิ่งขึ้นทุกที นับวันจะ “สร้าง” และ “ทำลาย” คนเช่นเจริญ วัดอักษร ยิ่งขึ้นทุกที” แผงหนังสือใกล้บ้านไม่มี สั่งไปอ่านหรือสมัครเป็นสมาชิกด่วน (เพียง ๒๐๐ บาท/ปีเท่านั้น) ที่ฝ่ายประสานงาน กลุ่มเสขิยธรรม โทร. ๐-๒๘๖๓-๑๑๑๘ หรือ ๐-๖๗๕๗-๕๐๕๖ ... .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :