เสขิยธรรม
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง ร่วมกับเครือข่ายหนังสือทางเลือกฯ

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน

"สีสันวันสบายกับชีวิตทางเลือก"

บริเวณหน้าร้านโกมล

วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๔๗

 • เวลา ๑๐.๐๐ น. ผิวหน้า เนียนใส สวยสมวัยอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยสูตรครีมมะขาม และผงขัดหน้า สาธิตโดย ทีมงานมูลนิธิสุขภาพไทย
 • เวลา ๑๔.๐๐ น. ยำผักบุ้งกรอบ, น้ำสลัดข้าวกล้อง เมนูอาหารเพื่อสุขภาพปลอดสารพิษ สาธิตโดย คุณป้าหนิง แม่ครัวเอกจากกรีนเนท
 • เวลา ๑๕.๐๐ น. เพลินเพลงยามบ่าย จาก ทวีศักดิ์และเพื่อน

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๔๗

 • เวลา ๑๐.๐๐ น. ดนตรีวันสบาย ๆ จาก ร้านนาวิลิต โดย คุณวิลิต เตชะไพบูลย์ และผองเพื่อน
 • เวลา ๑๔.๐๐ น. เสวนา "สีสันวันสบายกับชีวิตทางเลือก"
  โดย คุณวิลิต เตชะไพบูลย์ (ผู้เลือกใช้ชีวิตชาวนาด้วยความภาคภูมิ)
  คุณสมยศ สุภาพรเหมินทร์ (ผู้ทุ่มเทการงานให้กับศิลปะพื้นบ้าน)
  ดำเนินรายการโดย คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ

วันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๔๗

 • เวลา ๑๐.๐๐ น. ก้าวแรกสู่นพลักษณ์ โดย นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์ คุณวาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช และตัวแทนจากลักษณ์ทั้ง ๙
  ดนตรีภาวนาสำหรับนพลักษณ์โดย คุณเมธี จันทรา
 • เวลา ๑๔.๐๐ น. สัมภาษณ์เพื่อช่วยค้นหาตน ค้นหาลักษณ์
  (รับจำนวนจำกัด ๒๐ ท่าน แจ้งชื่อเพื่อสัมภาษณ์ภายใน ๑๐ ก.ค.)

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๔๗

 • เวลา ๑๐.๐๐ น. ดนตรี โดย คุณพจนาถ พจนาพิทักษ์ - นกขมิ้นสัญจร
 • เวลา ๑๔.๐๐ น. สาธิตการนวดเพื่อสุขภาพ โดย อ.บุญธรรม กิจนิยม (อาจารย์จากโรงเรียนสุขภาพไทย) มูลนิธิสุขภาพไทย
 • เวลา ๑๕.๓๐ น. การแสดง โดย คนหน้าขาว

  ภายในงานมีจำหน่ายหนังสือ และสินค้าจากกลุ่มเครือข่ายหนังสือทางเลือกฯ

  มูลนิธิโกมลคีมทอง
  ๘/๒๓ ซ.บ้านช่างหล่อ ถ.พรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
  โทร ๐๒-๔๑๑๐๗๗๔, ๐๒-๔๑๒๐๗๔๔, ๐๒-๘๖๖๑๕๕๗
  www.komol.org
  .

  หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
  นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
  เสขิยธรรม https://skyd.org
  สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

  กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
  โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๘๘๗๕
  ... e-mail :