เสขิยธรรม
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
CMU Book Fair ครั้งที่ ๑๐

"เติมอ่าน เต็มอิ่ม"

โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖
ณ บริเวณลานรอบหอสมุดฯ และในลานจอดรถอาคารใหม่

…พบกับหนังสือใหม่ล่าสุด และหนังสือทรงคุณค่าอื่น ๆ จำนวนมาก
จากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในราคาลดพิเศษ…

…พบกับ หนังสือของสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
ที่ บูธ บี ๑๐ (B 10 - หน้าบันไดทางเข้าอาคารสำนักหอสมุด)

ในราคา ลดพิเศษ ๒๕ - ๘๐ %

ร่วมเสวนา
"ลำน้ำโขง : ศรัทธา คุณค่า และความทรงจำ"

ในวันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๓๐ น.
ณ ลานกิจกรรม บริเวณสนามหญ้า หน้าสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมเสวนาโดย

พระกิตติศักดิ์ กิตติโสภโณ กลุ่มเสขิยธรรม
นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว กลุ่มรักษ์เชียงของ
นางสาวดารารัตน์ วีระพงษ์ WWF Thailand

นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา ดำเนินรายการ

 

ร่วมจัดโดย
โครงการธรรมยาตรารักษาลำน้ำโขง สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ กลุ่มเสขิยธรรม กลุ่มรักษ์เชียงของ และ
WWF (World Wide Fund For Nature) ประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
๘/๒๓ ซอยบ้านช่างหล่อ ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๔๑๑-๐๗๗๔, ๐๒-๔๑๒-๐๗๔๔ หรือ ๐๒-๘๖๖-๑๕๕๗ .. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๘๘๗๕
... e-mail :