เสขิยธรรม -
ประเด็นร้อน
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
องค์กรศาสนารวมพลังภาวนา
และปฎิบัติการดื้อแพ่งต้านสงคราม

เส้นทางสู่สันติภาพ

ซานฟรานซิสโก - องค์กรศาสนาต่าง ๆ เช่น Buddhist Peace Fellowship, American Friends Service Committee, Franciscan Affinity Group นัดรวมพลังภาวนาระหว่างศาสนาเพื่อสันติภาพ ในเช้าวันที่ ๒๘ มีนาคม ที่ตึกที่ทำการรัฐบาลกลางในซานฟราซิสโก พิธีกรรมทางศาสนานี้จะมีการระลึกถึงผู้เสียชีวิตและเหยื่อสงครามทั้งสองฝ่าย

          จบการภาวนาจะเป็นปฎิบัติการดื้อแพ่ง โดยนักบวชและฆราวาสจากหลากหลายศาสนา เพื่อแสดงเจตจำนงทางศีลธรรมว่าไม่เห็นด้วยกับสงครามของรัฐบาล

          การดื้อแพ่งนี้จะกระทำด้วยจิตวิญญาณแห่งการเคารพ ทุกคนต้องปฎิญาณว่าจะปฏิบัติการโดย

๑. มีหัวใจที่เปิดกว้างและเคารพทุกชีวิตที่เราเผชิญหน้าในปฎิบัติการ

๒. เราจะไม่ใช้ความรุนแรงทั้งทางกายและวาจา ไม่ว่าจะกับผู้ใดก็ตาม

๓. เราจะไม่ทำลายหรือก่อความเสียหายให้กับทรัพย์สินใด ๆ

๔. เราจะไม่พกอาวุธทุกชนิด

๕. เราจะไม่พกยาเสพติดหรือเครื่องดื่มมึนเมาใด ๆ ยกเว้นแต่เพียงเพื่อเหตุผลทางการแพทย์

๖. เราจะไม่วิ่งหนีหรือขัดขืนการจับกุม เราจะชี้แจงเหตุผลของการกระทำของเรา เพื่อเป็นสักขีพยานต่อความอยุติธรรมของสงคราม .. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว |> ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :