เสขิยธรรม -
ประเด็นร้อน
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
พระสันตะปาปา "เจ็บปวดอย่างลึกซึ้ง" กับสงคราม
เส้นทางสู่สันติภาพ : ข่าวจาก www.catholic.net

 

          พระสันตะปาปารับฟังข่าวสงครามด้วยความ "เจ็บปวดอย่างลึกซึ้ง"

          วันที่ ๒๐ มีนาคม หลังจากที่สงครามอิรักเริ่มต้น โฆษกกรุงวาติกันแจ้งว่า

          "องค์สันตะปาปา รับฟังข่าวสงครามด้วยความรู้สึกที่เจ็บปวดอย่างลึกซึ้ง" ทรงทำพิธีมิสซาอุทิศแก่ชาวอิรัก และถึงแม้จะอยู่ในภาวะสงคราม แต่องค์กรคาทอลิกทั้งหลายในอิรักจะยังคงเปิดทำการต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน

          วันที่ ๒๓ มีนาคม องค์สันตะปาปา ประมุขศาสนจักรคาทอลิก ออกพบปรประชาชนเป็นครั้งแรกหลังสงครมเริ่ม ทรงเน้นย้ำว่า

          พระองค์ทรงภาวนาเพื่อสันติภาพและทรงร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับ ครอบครัวเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากสงคราม

          "ข้าพเจ้ารู้สึกใกล้ชิดกับพวกเขาผ่านทางความรักและการภาวนา"

          เมื่อเสาร์ที่ผ่านมา ทรงกล่าวประนามการใช้กำลังอาวุธเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา และกล่าวว่า

          "ขณะที่สงครามเช่นในอิรักนี้กำลังคุกความชะตากรรมของมนุษยชาติ สิ่งที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมกาในเวลานี้ก็คือ

          การประกาศด้วยเสียงอันหนักแน่นว่า

          สันติภาพเท่านั้นที่จะเป็นหนทางในการสร้างสรรค์สังคมอันยุติธรรมและเป็นเอกภาพ ความรุนแรงและกองกำลังทหารไม่เคยแก้ปัญหาของมนุษย์ได้เลย" .. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว |> ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :