เสขิยธรรม -
ประเด็นร้อน
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
จำนวนเงินที่ใช้ในสงคราม
สามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง

 

ข้อมูลจาก www.costofwar.com ให้ตัวเลขของค่าใช้จ่ายในสงครามอิรักครั้งนี้
จนถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ไว้ว่า ใช้เงินไปแล้วถึง ๔๕,๐๖๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ

โดยทุก ๆ วินาทีตัวเลขยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

เมื่อนำเงินนี้มาคำนวณพบว่า

สามารถนำไปใช้ ให้การศึกษาสำรับเด็กก่อนวัยเรียน เป็นเวลา ๑ ปี ได้ ๖,๓๗๐,๗๑๓ คน

เป็นค่าบริการสุขภาพเด็ก เป็นเวลา ๑ ปี ได้๑๙,๓๑๔,๒๖๐ คน

จ้างครูมาสอนในโรงเรียนรัฐบาล เป็นเวลา ๑ ปี ได้๘๕๘,๒๙๐ คน

ให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กชั้นปริญญาตรี เป็นเวลา ๔ ปี ๑,๑๔๒,๙๓๙ คน

เปลี่ยนรถยนต์ให้เป็นรถใช้ก๊าซธรรมชาติ ได้๑๑,๒๖๕,๑๒๘คัน

สร้างบ้านราคาถูกให้กับประชาชน ได้ ๖๔๓,๗๒๓หลัง

 

ที่มา เส้นทางสู่สันติภาพ - www.carefore.org/peace .. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว |> ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :