เสขิยธรรม -
ประเด็นร้อน
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
คำภาวนาของชาวคริสต์อเมริกัน
โดย อาร์ม แลฟฟิน

 

องค์พระเป็นเจ้า ผู้เป็นองค์แห่งความรัก

ขอพระองค์ทรงอภัยเรา
เพราะสงครามที่สหรัฐทำต่อประชาชนอิรัก
เพราะเราได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานโดยการทิ้งระเบิดอย่างหนัก
เพราะเราใช้อาวุธที่เป็นพิษอย่างร้ายแรง ทำลายทั้งผืนดินและผืนน้ำของชาวอิรัก
และยังทำให้การเป็นมะเร็งในเด็กเพิ่มสูงขึ้นมาก

ขอพระองค์ทรงอภัยเรา
เพราะการปิดกั้นทางการค้าต่ออิรัก
ได้ทำให้ประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็ก มากกว่า ๑ ล้านคน เสียชีวิต

ขอพระองค์ทรงอภัยเรา
ที่เราเห็นแก่น้ำมันมากกว่าชีวิตมนุษย์

ขอพระองค์ได้โปรดเยียวยารักษาความมืดบอดทางศีลธรรมของเรา
และเติมความรักลงในใจเรา

โปรดช่วยให้เราละวางการเข่นฆ่า หยุดการทำให้ผู้อื่นกลายเป็นศัตรูอันชั่วช้า

ให้เราได้ตระหนักว่า ทุกชีวิตนั้นศักดิ์สิทธิ์ และเห็นชาวอิรักเป็นพี่น้องของเรา

โปรดช่วยเสริมพลังให้เราสามารถใช้วิถีแห่งสันติห ยุดยั้งการเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์

โอ้ องค์พระผู้เป็นเจ้า
โปรดให้เราเป็นผู้นำสันติและการกลับคืนดีด้วยเถิด.

จาก Prayer to End the War Against Iraq
ของ Pax Christi USA (องค์กรคาทอลิกเพื่อสันติภาพในสหรัฐ)
ที่มา เส้นทางสู่สันติภาพ - www.carefore.org/peace
.. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว |> ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :