เสขิยธรรม -
ประเด็นร้อน
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

ผู้เสียหายปราบยาเสพติด ขอสิทธิค่าตอบแทนฯ ได้

สำนักข่าวไทย

          กระทรวงยุติธรรม ๑๓ ม.ค. - อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้ทายาทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล มีสิทธิได้รับผลประโยชน์และความคุ้มครองจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนฯ ยื่นคำขอความช่วยเหลือภายใน ๑ ปี เผยมีผู้ถูกฆ่าตัดตอนมาร้องที่กรมฯ ไม่มากคาดว่าไม่ทราบสิทธิ ขณะที่ผู้เสียหายจากฆ่าตัดตอนร้องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกว่า ๓๐ กรณี เร่งส่งเรื่องให้กรมคุ้มครองสิทธิฯ พิจารณา

          ที่กระทรวงยุติธรรม วานนี้(๑๒ ม.ค.) นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนายวสันต์ พานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมแถลงว่า ให้ทายาทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล มีสิทธิได้รับผลประโยชน์และความคุ้มครองจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยขอให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารได้ที่ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๑๕ กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐-๒๕๐๒-๘๒๒๖-๙ ส่วนต่างจังหวัดสามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดทุกจังหวัด ภายใน ๑ ปี นับจากที่ผู้เสียหายรู้การกระทำผิด ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีไป

          อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวต่อว่า ปีนี้กรมฯ ได้ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายค่าตอบแทนตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ ๕๐ ล้านบาท ในส่วนคดียาเสพติดมีผู้ยื่นคำร้องขอไม่กี่รายจากผู้เสียชีวิตกว่า ๒,๕๐๐ คน ขณะที่ใกล้จะครบกำหนด ๑ ปีในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ นี้ เป็นไปได้ว่าญาติอาจไม่ทราบสิทธินี้

          ด้านกรรมการสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้เสียหายจากการฆ่าตัดตอนมาร้องที่คณะกรรมการสิทธิฯ กว่า ๓๐ กรณี ซึ่งได้เร่งรวบรวมรายงานนำเสนอต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อพิจารณาสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายหรือไม่

          น.ส.ศุภมาศ พยัฆวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กล่าวว่า สำหรับบุคคลที่มีสิทธิจะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว จะต้องเป็นผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตและร่างกายและจิตใจ จากการกระทำความผิดทางอาญาของผู้อื่น โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและพิสูจน์ได้ว่า ผู้ตายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน ๓๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าทำศพ ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าขาดไร้ผู้อุปการะไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยคณะกรรมการจะใช้ดุลพินิจพิจารณาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๓ ๒๔๕ และ ๒๔๖ และพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

          ส่วน น.ส.ปรียาพร ศรีมงคล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า อยากให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการปราบปรามยาเสพติดยื่นเรื่องก่อน ทางคณะกรรมการฯ จะหาข้อเท็จจริงประกอบเรื่องให้มากที่สุด ขณะเดียวกันต้องนำข้อมูลจากพนักงานสอบสวนและท้องที่มาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางร้องเรียนเพิ่มขึ้น ทางกรมฯ ได้ตั้งคลินิกยุติธรรม ๓ แห่ง ที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี เรือนจำพิเศษธนบุรีและเรือนจำกลางคลองเปรม ลาดยาว เพื่อให้ประชาชนร้องทุกข์เพิ่มนอกจากร้องที่กรมฯ

          ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนได้ร้องเรียนไว้โดยตรง กรณีที่ญาติเสียชีวิตเนื่องจากถูกกล่าวหาว่า มีส่วนพัวพันกับยาเสพติด ๑๗ ราย และได้รับข้อมูลการร้องเรียนกรณีเดียวกันจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจำนวน ๓ ราย รวม ๒๐ ราย กรมฯ ได้รายงานข้อมูลให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านคดี ได้ส่งข้อมูลให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย ป.ป.ส.ดำเนินการประสานไปยังสถานีตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุจำนวน ๒๐ แห่ง ได้รับรายงานกลับมาเพียง ๓ แห่ง ในจำนวนนี้มีกรณีของ ด.ช.จักรพันธ์ ศรีสะอาด น้องฟลุ๊ค ที่ถูกลูกหลงขณะตำรวจจับบิดาที่ค้ายาบ้า เหตุเกิดในท้องที่สถานีตำรวจนครบาล(สน.)นางเลิ้ง ได้รับรายงานว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องจ.ส.ต.พิพรรษ แสนอินทร์ กับพวก ส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการพิจารณาแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ .. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว |> ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :