เสขิยธรรม -
ประเด็นร้อน
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

๓ ศาสนาผนึกต้านเปิดกาสิโน

ข่าวสด ฉบับวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๘๒๐ ข่าวหน้า ๑๐

          เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๘ ก.พ. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มเสขิยธรรม คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง สภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา จัดการเสวนาเรื่องเอ็นเตอร์เทนเม้นต์คอมเพล็กซ์(+บ่อน)ในทัศนะพุทธ คริสต์ อิสลาม

          โดยพระมหาเจิม สุวโจ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า แม้เรื่องนี้จะไม่มีข้อห้ามเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ในสาระของศีลข้อ ๕ กล่าวว่า คือสิ่งที่นำมาสู่ความสูญเสีย เสื่อมเสีย และเส้นทางสู่ความฉิบหาย ซึ่งเมื่อมีอบายมุขอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็จะมีอบายมุขอย่างอื่นตามมาไม่ว่าจะเป็นการดื่มสุรา ลักทรัพย์ ซึ่งหน้าที่ของศาสนาและรัฐบาลนั้นคล้ายกันคือต้องยกระดับคนให้พ้นจากสันดานดิบ แยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ ไม่ใช่ส่งเสริม แต่การที่รัฐบาลกลับสิ่งผิดให้เป็นถูกแย้งกับข้อห้ามของศาสนาแสดงว่าเรากำลังจะมีศาสดาองค์ใหม่ ซึ่งขณะนี้เหมือนว่าเรากำลังตั้งศาสนาทุนนิยมขึ้นมาแทนศาสนาหลัก

          บาทหลวงวิชัย โภคทวี คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรม ตัวแทนศาสนาคริสต์กล่าวว่า ในศาสนาคริสต์เรียกอบายมุขว่า พระยศชั่วคือสิ่งที่จะนำไปสู่บาป เปรียบเทียบได้กับอาการภูมิต้านทานบกพร่อง หรือเอดส์ที่ทำให้จิตสำนึกบกพร่องทำให้จิตใจอ่อนแอลง และเพราะคนมีสัญชาตญาณสันดานดิบ ทำให้เรามีศาสนา เพื่อไม่ให้คนลุ่มหลง ไม่ให้เกิดความโลภ ไม่ใช่ยิ่งกระพือความโลภให้คนมากขึ้น ส่วนที่รัฐบาลอ้างว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น เรายังมีวิธีที่จะส่งเสริมอย่างอื่นเช่น ส่งเสริมให้เป็นเมืองของจิตวิญญาณที่มีแต่ความดีงาม ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมแทนที่จะหวังให้บ่อน อบายมุข เป็นที่เชิดชู

          นายสมเดช มัสแหละ เลขาธิการสภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การที่รัฐถือว่าการเปิดบ่อนเป็นวิธีหารายได้เข้ารัฐนั้น เชื่อว่ารัฐยังมีวิธีการหาเงินแบบบริสุทธิ์อีกมาก ซึ่งการกลับผิดเป็นถูกเพื่อหารายได้นั้นใครก็สามารถเป็นนายกฯได้ เพราะการบริหารงานรัฐนั้นต้องใช้สติปัญญาในการหาวิธีหารายได้เข้ารัฐ ส่วนการที่รัฐตั้งคำถามว่า ในเอ็นเตอร์เทนเม้นต์คอมเพล็กซ์ควรมีอะไรบ้างนั้น ถือเป็นการตั้งคำถามนำโดยไม่ฟังข้อเสนอของประชาชนมากกว่า โดยทุกศาสนามีคำสอนดีหมด แต่ส่วนของศาสนาอิสลามฟันธงว่า อบายมุขนั้นเป็นสิ่งโสมม ใช้ไม่ได้ เลวทราม และสกปรก ไม่ว่ารัฐจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ตาม .. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว |> ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :