เสขิยธรรม
ประเด็นร้อน
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

คริสต์-พุทธ-มุสลิม ค้าน 'บ่อนเสรี'

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗

          ที่ม.ธรรมศาสตร์มีการเสวนาเรื่อง “เอนเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ในทัศนะพุทธ คริสต์ อิสลาม” โดยนายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ส.ว.กรุงเทพฯ กล่าวว่าเป็นเวลาดีที่ ๓ ศาสนาได้มาพูดคุยกันในช่วงที่รัฐบาลกำลังตัดสินใจว่า จะทำหรือไม่ทำประชามติกับการมีเอนเตอร์ เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ เพราะนายกฯได้เคยพูดในต้นปีนี้ต้องมีความชัดเจนว่าจะตั้งหรือไม่ “เคยเชิญนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯที่นายกฯตั้งโจทย์ให้ไปทำว่าควรจะมีหรือไม่ ซึ่งนายวิษณุมอบให้กองสลากไปศึกษาให้เสร็จใน ๔๕ วันตั้งแต่วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๔๖ ขณะนี้จึงถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อว่าจะเกิดหรือไม่เกิดเอนเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์”

          พระมหาเจิม สุวโจ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า การที่รัฐบาลระบุว่าการพนันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ จึงควรให้เล่นกันถูกต้องและมองผลทางเศรฐกิจอย่างเดียวเป็นสิ่งที่เกินไป เพราะในแง่ศาสนาถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สูงกว่าสัตว์เดรัจฉาน ดังนั้นผู้นำประเทศควรคิดอะไรที่เป็นการเสริมส่งมนุษย์ให้สูงขึ้น ไม่ใช่กดระดับความเป็นคนให้ต่ำลง “การยกระดับการพนันหรือจะมีการจดทะเบียนโสเภณีเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับหลักศาสนา และการทำให้สิ่งไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้อง สะท้อนให้เห็นว่าเรากำลังมีศาสดาองค์ใหม่เกิดขึ้นใช่หรือไม่ ยิ่งมีการนำเงินจากหวยบนดินมาเป็นทุนการศึกษายิ่งเป็นการสร้างความสับสนให้เยาวชนว่า ต่อไปต้องกตัญญูต่อหวยด้วยหรือไม่ เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณให้ได้เรียนหนังสือตรงนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงว่าต่อไปคนจะไม่นับถือศาสนาใด ๆ เลย เพราะเรากำลังเปลี่ยนศาสนาหลักของโลกปัจจุบันมาเป็นศาสนาของทุนนิยม บริโภคนิยมและวัตถุนิยม” พระมหาเจิม กล่าว

          บาทหลวงวิชัย โภคทวี คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ กล่าวว่า หลักศาสนาคริสต์ถือว่าทุกคนเป็นคนบาปซึ่งหมายถึงการที่มนุษย์พลาดการเข้าถึงความดี การพนันถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เกิดบาป ดังนั้นรัฐบาลต้องเลือกว่าจะยืนอยู่กับคุณธรรมหรืออธรรม การที่รัฐบาลจะทำประชามติเท่ากับส่งเสริมให้มีบ่อน รัฐบาลควรถามว่าจะควบคุมบ่อนอย่างไรให้สอดคล้องหลักคุณธรรมจะดีกว่า

          ด้านนายสมเดช มัสแหละ เลขาธิการสภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลักศาสนามุสลิมระบุว่าการพนันมีโทษมากกว่าคุณ จึงมองไม่ออกว่าอนาคตประเทศจะไปทางไหนถ้ามองอบายมุขเป็นสิ่งดี การที่รัฐบาลคิดแค่ต้องการเงินเข้ารัฐหากคิดแค่นี้ใครก็เป็นนายกฯได้ เรื่องการหาเงินเข้าประเทศเป็นการวัดกึ๋นผู้นำว่าจะหาเงินทางที่ถูกต้องให้ได้มากได้อย่างไร ทั้งนี้การอ้างว่าให้คนไทยมีงานทำมากขึ้นนั้น คิดว่ารัฐบาลควรสร้างงานที่ทำให้คนเกิดความภูมิใจรู้ค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อย่างไรก็ตามหากผู้นำคิดว่าตัวเองมีหลักธรรมจริงต้องตรากฎหมายที่สอดคล้องกับหลักธรรม ไม่ใช่ตรากฎหมายให้บ้านเมืองเกิดความโสมม เลวทรามสกปรก.. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว |> ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :