เสขิยธรรม
ประเด็นร้อน
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

พระกลัวขัดนโยบายกาสิโนอิหลักอิเหลื่อเทศน์อบายมุข

ผู้จัดการรายวัน วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 

          ที่รัฐสภา เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.วานนี้ (๒๕ ธ.ค.) คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “แนวคิดและนโยบายในการเปิดบ่อนกาสิโน” โดยมี น.พ.นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ทำหน้าที่ประธานในการสัมมนา

          นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ส.ว.กทม. อภิปรายว่า อยากตั้งโจทย์ ๕-๖ ข้อให้ช่วยกันตีความหมายคือ ๑.ประเทศไทยเคยมีบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายมีแล้วครั้งหนึ่งและมีการเก็บภาษีเข้ารัฐอย่างถูกต้อง แต่ในที่สุดพระมหากษัตริย์ได้มีการยกเลิกบ่อนดังกล่าวไป อย่างไรก็ตาม การเลิกบ่อนก็ไม่ได้เป็นการเลิกที่สมบูรณ์ยังมีการเปิดบ่อนเถื่อนกระจายอยู่ตามแหล่งต่าง ๆ มากมาย มีคนตั้งโจทย์ว่า

          ๑.เราควรทำบ่อนให้ถูกกฎหมายเลยและถ้ามีบ่อนถูกกฎหมาย เราก็เก็บภาษีได้ประเด็นนี้คิดอย่างไร

          ๒.คิดอย่างไรที่เขาบอกว่ามีบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายแล้วจะได้ปราบบ่อนเถื่อนอย่างจริงจัง

          ๓.ถ้าเปิดบ่อนในประเทศไทยแล้วจะลดหรือเพิ่มการฟอกเงิน ซึ่งบางคนบอกว่าจะสามารถลดการฟอกเงินได้เนื่องจากรัฐเป็นผู้ควบคุมบ่อน และบางคนก็เชื่อว่าผู้ประกอบการบ่อนการพนันเชื่อถือไม่ได้อยู่แล้ว ดังนั้นหากมีการเปิดบ่อนขึ้นก็ไม่ได้ลดการฟอกเงิน เนื่องจากสามารถยัดเงินให้กับเจ้าหน้าที่รัฐออกใบอนุญาตว่าเงินได้มาจากการเล่นการพนันได้

          ๔.จะมีอบายมุขอย่างอื่นตามมาอีกมาก หรือไม่ ๕.ถ้าจะตั้งบ่อน โดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเอ็นเตอร์เทรนเม้นต์คอมเพล็ก ให้มีอบายมุขครบวงจรและมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีรวมอยู่ด้วย ๖.ถ้ามีบ่อนการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายจะช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นจริงหรือไม่

          พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ จากมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป อภิปรายว่า ส่วนตัวมีความรู้สึกกังวลอย่างยิ่ง เพราะถ้าหากปล่อยให้มีการเปิดบ่อนโดยถูกกฎหมาย รัฐบาลชุดนี้ก็ไม่ต่างไปจากสมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชช อดีตอดีตนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการเรื่องของเศรษฐกิจโดยลืมคำนึงถึงความถูกต้องตามครรลองครองธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่ส่อแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารปร เทศปราศจากครรลองครองธรรมเสียเอง เป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความเสื่อม หากเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เรื่อย ๆ เกรงว่า ฝ่ายศาสนาจะไม่สามารถชี้นำสังคมให้เป็นไปโดยสงบได้

          พระกิตติศักดิ์ อภิปรายว่า ขณะนี้ภิกษุและภิกษุณีอหีลักอีเหลื่อที่จะแสดงธรรมเรื่องอบายมุข เนื่องจากเกรงว่าจะขัดต่อนโยบายรัฐบาล การนำเรื่องอบายมุขมาไว้บนดินเป็นการสวนทางทั้งทางโลกและทางธรรม เชื่อว่าพุทธศาสนิกชนส่วนที่มีใจเป็นธรรมคงจะยอมไม่ได้ ดังนั้นการทำให้เรื่องอบายมุขเป็นสิ่งทีถูกกฎหมายย่อมนำไปสู่ความเสื่อมอย่างเดียวเรื่องนี้จึงถือเป็นมิจฉาฐิติ

          “อาตมาอยากเสนอว่า ถ้ารัฐบาลยังยืนยันที่จะรับฟังเสียงประชามติก็ขอให้รับฟังเสียงของศาสนิกชนอย่างเป็นกรณีพิเศษ และทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างรอบด้าน โดยไม่ปิดบังข้อมูลเพราะเกรงว่าจะเกิดการกระทบกระทั่งกันด้านแนวความคิด รวมถึงจะต้องให้ทุกฝ่ายที่เป็นกลางเข้าไปมีส่วนร่วม ไม่เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงอย่างเดียว เพราะไม่เช่นนั้นก็จะง่ายที่จะให้เจ้าหน้าที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล” พระกิตติศักดิ์ กล่าว

          ภิกษุณีธัมมะนันทา สำนักทรงธรรมกัลยานี อภิปรายว่า เอ็นเตอร์เทรนเม้นท์ คอมเพล็ก แท้ที่จริงแล้วคือช่องทางไปสู่ความเสื่อมครบทุกประการ ซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่น่าคิด อีกอย่างหนึ่งคือวิธีคิดค่อนข้างคิดเป็นไปในลักษณะความสำเร็จตอนปลาย แต่ไม่ได้คิดถึงวิธีปฎิบัติที่เราจะต้องสูญเสียในเรื่องของด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่ไม่อาจจะประเมินมูลค่าได้ ดังนั้นอยากให้รัฐบาลทบทวนให้รอบคอบ

          นางประภาภัทร นิยม ผอ.โรงเรียนรุ่งอรุณ อภิปรายว่า การทำบ่อนให้ถูกกฎหมายรัฐบาลเอาเหตุและผลที่ไม่เชื่อมโยงกันมาผูกติดกัน เพราะขณะนี้แม้ไม่มี เอ็นเตอร์เทรนเม้นท์ คอมเพล็ก ประชาชนก็ถูกระแสบริโภคนิยมครอบงำรุนแรงอยู่แล้ว ดังนั้นอยากให้รัฐบาลเปิดเวทีให้มีการแสดงความคิดเห็นเรื่องผลเสียของการเปิดบ่อนกาสิโนด้วย นอกจากนี้อยากให้เปิดเวทีสาธารณะในโรงเรียน,วิทยาลัย,มหาวิทยาลัย เพื่อให้ครูเปิดทางชี้สิ่งที่ถูกและผิดให้กับนักเรียนและนักศึกษาได้ทราบในเรื่องนี้

          การสัมมนาในช่วงบ่าย พล.ต.อ.วสิษฐ์ เดชกุญชร อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ ได้นำเสนอสถิติปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในเมืองที่มีคการเปิดให้เล่นกาสิโน ทั้งลาสเวกัส และโคโรราโด สหรัฐอเมริกาว่า มีสถิติสูงขึ้นกว่า ๔๐% บางแห่งสูงกว่า ๒๐๐ % และพบว่าจากงานวิจัยเรื่องกาสิโน สังคมบริเวณที่มีการเปิดบ่อนจะมีปัญหาครอบครัว อาชญากรรม การดื่มสุรา และความผิดปกติทางวิตวิทยา นักพนันเมื่อเสียพนันจะเกิดความเศร้าซึม นำไปสู่ปัญหาฆ่าตัวตายในที่สุด ซึ่งรัฐบาลจะต้องหาวิธีที่ไม่ให้ผู้ที่เข้าไปเล่นเป็นผู้ติดพนัน

          ด้าน นายชัชวาลย์ คงอุดม ส.ว.กรุงเทพมหานคร เสนอความเห็นว่า หากเปิดให้มีบ่อนการพนันอย่างถูกกฎหมายจริงจะมีวิธีการควบคุมระบบการเล่น จะไม่ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และไม่ทำให้เงินตราไหลออกสู่ต่างประเทศ และไม่เห็นด้วยที่ผู้คัดค้านจะนำเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะเรื่องการพนันเป็นเรื่องของสติ การยั้งคิด ที่พระพุทธเจ้าเองยังไม่ได้บัญญัติไว้ในศีล ๕ อย่างไรก็ตามแนวคิดที่รัฐบาลจะนำเงินจากบ่อนไปช่วยเหลือเด็ก ตนเห็นว่าไม่กระทบต่อความรู้สึกของที่ต้องการทุนการศึกษา เพราะอนาคตเด็กมีประโยชน์มากกว่าเรื่องที่มาของเงิน.. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว |> ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :