เสขิยธรรม
ประเด็นร้อน
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

องค์กรชาวพุทธ ต้านร่างฯ เขต ศก. กฎหมายฮุบที่วัด

โพสต์ทูเดย์ วันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๔๘

โพสต์ทูเดย์ — ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ต้านร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจ พิเศษ ออกแถลงการณ์แจ้งอันตรายกฎหมายใหม่ยังวัดและประชาชนทั่วประเทศในวันจันทร์นี้

          พระเทพวิสุทธิกวี เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันจันทร์นี้ศูนย์พิทักษ์ฯ จะออกแถลงการณ์คัดค้านร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ แจกจ่ายไปยังวัดและประชาชนชาวพุทธ ทั่วประเทศ โดยจะชี้ให้เห็นสร้างความเสียหาย อย่างไรต่อพระศาสนา เนื่องจากร่างดังกล่าวกำหนดว่า สามารถนำที่ดินของวัดที่ดินธรณีสงฆ์ไปใช้เพื่อกิจการที่คณะกรรมการ นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย

          “นโยบายนี้มีทั้งส่วนดีและไม่ดี แต่ที่ไม่ดี มากกว่า เพราะกรรมการมีอำนาจมากเกินจนจะไปสามารถครอบคลุมที่ใด ตรงไหนก็ได้ โดยที่ทุกฝ่ายจะต้องยอม ไม่เคารพกฎหมายเดิม ให้อำนาจต่างชาติมากเกินไป ทำอะไรก็ได้ เช่าที่ดินระบบยาว ยกเว้นภาษี ใช้แรงงานต่างด้าว ออกพันธบัตรได้เอง และสุดท้ายขนเงินกลับประเทศตนเอง จากการตักตวงทรัพยากรจากไทยไป โดยที่ประเทศไทยได้แต่เพียงเศษเนื้อ และ ทำลายชุมชน และเฝ้ามองการทำลายทรัพยากรไปกว่า ๙๐ ปี ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะ ไม่เคลื่อนเฉพาะในวงการพระเท่านั้น แต่จะเคลื่อนไหวทั่วประเทศ เพราะ พ.ร.บ.ดังกล่าวก้าวล่วงไปในที่ดินทั่วประเทศ และมีอำนาจมากจนเหมือนเป็นอีกรัฐหนึ่งซ้อนรัฐบาลไทย” พระเทพวิสุทธิกวี กล่าว

          พระมหาโชว์ ทัศนีโย ผู้อำนวยการศูนย์ พระนิเทศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า พรรคไทยรักไทยได้เป็นรัฐบาลพรรคเดียว ทำให้หลายฝ่ายมีความกังวลในร่าง พ.ร.บ.นี้เพิ่มมากขึ้น เพราะรัฐบาลที่ผ่านมาที่มีพรรคไทยรักไทยเป็นแกนนำ ได้มีการพยายามที่จะนำที่ดินของวัดไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาหัวหน้าพรรคไทยรักไทยก็เคยได้ที่ดินวัดที่เป็นสนามกอล์ฟมาแล้ว

          “การที่รัฐบาลเข้ามามีเสียงข้างมาก ก็จะต้องเจริญด้วยสติ หมายความว่าจะต้องมีสติให้ มากขึ้น เพราะจะไม่มีพรรคอื่นคอยกระตุกเตือน เพราะผู้นำไม่ฟังใครเลย ใครเตือนด่ากลับหมดไม่ว่างเว้น เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อันตราย ดังนั้นในศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จะมีการต่อต้านเรื่องนี้ต่อไป” พระมหาโชว์ กล่าว .. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว |> ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :