เสขิยธรรม
ความเคลื่อนไหว
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
การสอนสันติภาพ เป็นภารกิจสำคัญในยุคสมัยนี้

ขอเชิญร่วมสัมมนาศึกษาสาสน์วันสันติสากล ประจำปี ๒๕๔๗
ในหัวข้อ “ศาสนธรรม สอนสันติภาพ”
วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๒ ตึก ๓ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ชี้แจงวัตถุประสงค์
วจนพิธีกรรมเปิด “ศาสนธรรม นำสู่สันติภาพ” โดยผู้นำ ๓ ศาสนา
๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. ศึกษาสาสน์ “การสอนสันติภาพ เป็นภารกิจสำคัญในยุคสมัยนี้”
โดย รศ.ดร. วไล ณ ป้อมเพชร

๐๙.๔๕ -๑๐.๐๐ น. พัก

๑๐.๐๐- ๑๒.๓๐ น. เสวนา “ศาสนธรรม สอนสันติภาพ”
โดย พระกิตติศักดิ์ กิตติโสภโณ
บาทหลวงวิสูตร ปัญญาวชิราสูตร ; เอส.เจ. อาจารย์เสาวนีย์ จิตหมวด
ดำเนินรายการโดย คุณปิยะนาถ วรศิริ

ร่วมจัดโดย

กลุ่มเสขิยธรรม
สภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มเสขิยธรรม (พระกิตติศักดิ์) ๐๒-๘๖๓-๑๑๑๘
สภาองค์การมุสลิม (คุณสมเดช) ๐๙-๑๑๘-๑๗๗๖
คณะกรรมการฯ เพื่อความยุติธรรมและสันติ (สุ) ๐๒-๒๗๗-๔๖๒๕, ๐๒-๒๗๕-๗๗๘๓

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :