เสขิยธรรม -
ความเคลื่อนไหว
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เอนเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์(+บ่อน) ในทัศนะ พุทธ คริสต์ อิสลามในทัศนะ พุทธ คริสต์ อิสลาม

วันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดย
พระมหาเจิม สุวโจมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บาทหลวงวิชัย โภคทวีคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ
คุณสมเดช มัสแหละเลขาธิการสภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย
อ.เจิมศักดิ์ ปิ่นทองคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา

๑๖.๓๐ น. อ่านบทกวีโดย ศิวกานต์ ปทุมสูติ

ส่วนหนึ่งในหลักสูตรเสขิยธรรมวิทยาลัย (ศาสนธรรมกับโลกาภิวัตน์)

จัดโดย กลุ่มเสขิยธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ
มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ร่วมกับ คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :