เสขิยธรรม
ความเคลื่อนไหว
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

ลำน้ำโขง ศรัทธา คุณค่า และความทรงจำ

วันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • ๐๙.๓๐น. ลงทะเบียน
 • ๙.๔๕–๑๐.๐๐น.วีดิทัศน์
 • ๑๐.๐๐–๑๒.๐๐น.เสวนาเรื่อง “ลำน้ำโขง : ศรัทธา คุณค่า และความทรงจำ”
                 วิทยากรพระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ กลุ่มเสขิยธรรม
                             ดารารัตน์ วีระพงษ์ WWF ประเทศไทย
                             นิวัฒน์ ร้อยแก้ว กลุ่มรักษ์เชียงของ
                 ดำเนินรายการโดย สมเกียรติ เขื่อนเชียงสา
 • ๑๒.๐๐–๑๓.๐๐น.วีดิทัศน์/ภาพนิ่ง
 • ๑๓.๐๐–๑๓.๓๐น.ดนตรี/กวี “สายน้ำแห่งกาลเวลา” โดย อ.สกุล บุญยฑัต และ เมธี จันทรา
 • ๑๓.๓๐–๑๖.๓๐น.เสวนา เรื่อง “ระเบิดเกาะแก่งลำน้ำโขง : การฆาตกรรมมารดาแห่งอุษาคเนย์”
                 วิทยากรวิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ
                             เตือนใจ ดีเทศน์ สมาชิกวุฒิสภา
                             ดร.โรเบิร์ต มาเธอร์ WWF ประเทศไทย
                             สุจิตต์ วงษ์เทศ* นักวิชาการ
                 ดำเนินรายการโดย พิภพ พานิชภักดี เดอะเนชั่น
                 * อยู่ระหว่างการประสานงาน

( สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๘๖๓-๑๑๑๘, ๐๒-๔๓๗-๘๘๗๕, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ )

ส่วนหนึ่งในหลักสูตรเสขิยธรรมวิทยาลัย (ศาสนธรรมกับสิ่งแวดล้อม)

ร่วมจัดโดย กลุ่มเสขิยธรรม มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ สนพ.สุขภาพใจ มูลนิธิโกมลคีมทอง
WWF ประเทศไทย กลุ่มรักษ์เชียงของ

ในงานชมนิทรรศการแสดงภาพถ่าย “ธรรมยาตรา…รักษาลำน้ำโขง ครั้งที่ ๑”
หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :