เสขิยธรรม
ความเคลื่อนไหว
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

หมอเสมชี้พุทธแท้ต้องไม่เอาบ่อนเสรี

คอลัมน์คุณภาพชีวิต ชุมชน ผู้จัดการรายวัน วันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๗

          วานนี้ (๑๑ ม.ค.) มีการจัดเสวนาหัวข้อ “๒๕๔๗ อบายมุขครองเมือง ?” ณ ห้องประชุมตึกอเนกประสงค์ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโดย เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย ร่วมกับมูลนิธิโกมลคีมทอง มูลนิธิเด็ก มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ โดยมีผู้เข้าร่วม อาทิ น.พ.เสม พริ้งพวงแก้ว ราษฎรอาวุโส, พระศรีปริยัติโมลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, นายโสภณ สุภาพงษ์ ส.ว.กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

          นายแพทย์เสม พริ้วพวงแก้ว ราษฎรอาวุโส กล่าวเปิดการเสวนา ว่าการเปิดบ่อนเสรี ให้มีการเล่นการพนันอย่างถูกกฎหมายนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ดี เป็นอกุศลกรรม ชาวพุทธทั้งหลาย ต้องไม่ยอมให้อกุศลกรรมเหล่านี้เกิดขึ้น เพราะมันจะเข้ามาทำลายสังคมไทย และพร้อมสนับสนุนการรณรงค์คัดค้านการเปิดบ่อนเสรี ทำธุรกิจการพนันให้ถูกกฎหมายทุกรูปแบบ

พระเทศน์รัฐควรฟังธรรมบ้าง

          ทางด้านพระศรีปริยัติโมลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงเรื่องที่รัฐบาลจะสนับสนุนให้มีการเปิดกาสิโนหรือ Entertainment Complex ศูนย์กลางความบันเทิงครบวงจร ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่เคยมีนโยบายส่งเสริมเรื่องพระพุทธศาสนาเลย พยายามส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนสับสนในประเด็นเรื่องเงิน ที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศเป็นจำนวนมากจากการพนัน ขณะที่การพนันเป็นเรื่องศีลธรรม มิใช่เรื่องศาสนาเพียงอย่างเดียว รัฐบาลควรมีสัมมาทิฐิในการบริหารประเทศ

          “รัฐบาลชุดนี้ชูเงินเป็นใหญ่ เลือกปราบปรามแก้ปัญหาสังคมที่มีผลประโยชน์น้อย เช่นผู้มีอิทธิพล ยาเสพติด แต่ปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มาก ๆ กลับไม่แก้ไข เช่น การพนัน การออกประชามติหรือไม่ ก็อ้างประชาชนมารองรับความชอบธรรมเพื่อตัวเองจะได้เงิน เคยได้ฟังท่านนายกฯ พูดว่า ท่านนายกฯ เป็นชาวพุทธพันเปอร์เซ็นต์ จะจัดการเรื่องการพนันเอง ยิ่งกว่านั้นแม้รัฐบาลชุดนี้จะทำอะไรดี ๆ หลายอย่าง แต่ไม่เคยมีนโยบายที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเลย แต่นายกฯ ไม่เคยพูดถึงพระพุทธศาสนาเลย กลับส่งเสริมสิ่งที่ตรงกันข้ามกับหลักธรรม หน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่เพียงออกโครงการเอื้ออาทรเพียงอย่างเดียว แต่ต้องคำนึงถึงเรื่องศีลธรรมด้วย หรือเรื่องที่นายกฯ บอกว่า สส.ที่สอบตก ถ้าอยากดังก็ชวนพระไปประท้วง แถมยังบอกอีกว่าทำแบบนี้สมควรมาบวชเป็นพระหรือเปล่า เป็นเรื่องของชาวบ้านไม่เกี่ยวกับพระ แต่นี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับความเป็นไปของบ้านเมือง โลกจักรวาล และความเป็นอยู่และความสงบสุขของชาวบ้าน”

          พระศรีปริยัติโมลี ยังกล่าวอีกว่า ปัญหาสังคมในปัจจุบันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง พระจะเทศน์ให้ฟังอย่างไรนักการเมืองก็ไม่เคยฟังเลย เรื่องที่จะเอาหวยใต้ดินขุดขึ้นมาให้อยู่บนดินนั้น มันเป็นเรื่องของคนที่จะหาเงินเท่านั้นเอง ยิ่งเอาเงินจากการขายหวย เอามาเป็นเครื่องต่อรองกับนักเรียน เพื่อการสนับสนุนการศึกษา เพระแท้ที่จริงแล้วเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องนำเงินจากการขายหวยมาต่อรองกับนักเรียน ให้เขียนเรียงความส่งเข้าประกวดให้ชนะแล้วจะได้ทุนการศึกษา

สว.ชี้รัฐบาลเอาแน่บ่อนเสรี

          ส่วนนายโสภณ สุภาพงษ์ สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า รัฐบาลชุดนี้เปิดบ่อนเสรีแน่นนอน แต่รอการหาเหตุผลมารองรับเท่านั้น ส่วนผลกระทบจากการเปิดบ่อนเสรีให้มีการเล่นการพนันอย่างถูกกฎหมายนั้น จะกระทบต่อสังคมไทย ๓ ด้านเช่น ด้านเศรษฐกิจ, ศาสนา และเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้รู้จักพึ่งตนเอง และยังสร้างลัทธิศาสดาใหม่อีกด้วย

          “ผมมีความเป็นห่วงว่า Entertainment Complex จะเป็นศูนย์อบายมุขแห่งชาติ ในเรื่องนี้ระดับนโยบายมีการตัดสินใจกันแล้ว แต่รอว่าจะอ้างเหตุผลอะไร และความน่าเชื่อถือมารองรับการตัดสินใจในการตั้งเปิดบ่อนเสรีเท่านั้น แถมตอนนี้ยังมีหลักสูตรในมหาวิทยาลัยแล้วในการจัดการบริหารบ่อนกาสิโน ถึงที่สุดแล้วในเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธ และพระสงฆ์จะต้องออกมารณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเล่นการพนัน ในด้านศีลธรรม และคนในครอบครัว ต้องทำความเข้าใจเรื่องการพนันที่ถูกกฎหมาย ให้บุตรหลานของตนเข้าใจด้วยว่าเป็นเรื่องผิดศีลธรรม อย่าสร้างค่านิยมผิด ๆ ให้กับเด็กและเยาวชน”

          สว.กทม.ยังกล่าวต่อว่าตลอดระยะเวลาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่า การพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นเรื่องที่เลว หากผู้นำทำสิ่งเหล่านี้ให้มันถูกต้อง เป็นเรื่องดีงามแล้ว ก็เข้าช่องทาง กลายเป็นศาสดาใหม่ ทำให้คนสับสน ดังนั้นคงหวังอะไรไม่ได้อีกแล้วที่ใครจะมาช่วยเราได้ มันจึงเป็นหน้าที่โดยตรงแล้ว ของชาวพุทธศาสนาพระคุณเจ้า และเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ที่จะต้องสั่งสอนบุตรหลานให้เข้าใจแยกแยะเรื่องนี้ให้ได้ และอาจต้องมีข้อมูล เผยแพร่เรื่องผลกระทบของการพนันที่จะเกิดขึ้นกับสังคม

เข้าทางนักการเมืองคอรัปชั่นจากพนัน

          ด้านนางสาวรสนา โตสิตระกูล เครือข่ายชาวพุทธฯ กล่าวถึง การเปิดบ่อนเสรีนั้นจะเป็นช่องทางหนึ่งให้นักการเมือง ใช้เป็นช่องทางในการคอรัปชั่น ตัวอย่างกรณีนายรักเกียรติ สุขธนะ ที่มีคดีรับสินบน ๕ ล้านบาทกรณีทุจริตยา ที่บอกว่านำเงินมาจากการเล่นการพนัน

          “รัฐบาลไม่ฟังเสียงคนส่วนน้อยเลย และอยากชักชวนเยาวชนและผู้ปกครองมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ว่า การเล่นพนันที่เป็นอบายมุข ทำให้ถูกกฎหมายมีผลกระทบต่ออนาคตเยาวชนอย่างไรบ้าง ขณะอบายมุขแปลว่า ปากทางแห่งความเสื่อม เยาวชนจึงไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง ยิ่งกว่านั้นการพนันไม่เคยทำให้เกิด Productivity หรือการผลิตใด ๆ เลย เป็นเพียงแต่การยักย้ายถ่ายโอนเงินจากกระเป๋าจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเท่านั้นเอง”.. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :