เสขิยธรรม
ความเคลื่อนไหว
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

ค้านสร้างกาสิโนเกรงมีช่องให้เกิดการคอร์รัปชั่น

สำนักข่าวไทย

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑๒ ม.ค.-เครือข่ายชาวพุทธฯ ค้านการเปิดกาสิโนในเอ็นเทอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ เพราะจะส่งผลกระทบต่อเยาวชนที่อาจจะถูกหล่อหลอมจากอบายมุข มองการพนันเป็นสิ่งที่ดี เกิดการหมกมุ่น รวมทั้งสังคมจะเสื่อมลง และเป็นช่องโหว่ให้มีการคอร์รัปชั่นได้

          วานนี้ (๑๑ ม.ค.) เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพุทธศาสนาและสังคมไทย ร่วมกับมูลนิธิโกมลคีมทอง มูลนิธิเด็ก มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ จัดเสวนาในหัวข้อ “๒๕๔๗ อบายมุขครองเมือง?” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนข้อดีข้อเสีย และมาตรการป้องกันแก้ไข หากรัฐบาลจะมีนโยบายการเปิดบ่อนกาสิโนเสรี และการทำสถานบันเทิงครบวงจรหรือเอ็นเทอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ โดยมีบุคคลจากหลายวงการเข้าร่วม อาทิ น.พ.เสม พริ้งพวงแก้ว ราษฎรอาวุโส นายโสภณ สุภาพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กรุงเทพมหานคร นายมนตรี สินทวิชัย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงคราม น.ส.รสนา โตสิตระกูล เครือข่ายชาวพุทธฯ พระศรีปริยัติโมลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

          น.ส.รสนา กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับที่รัฐบาลจะทำศูนย์การบันเทิงครบวงจร มีบ่อนกาสิโนและอบายมุขรวมอยู่ทั้งหมด เนื่องจากจะส่งผลกระทบกับสังคมอย่างมากทั้งในส่วนของครอบครัว เยาวชนอีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดความหมกมุ่น ไม่เกิดการเรียนรู้ หรือการทำมาหากิน รวมทั้งความเจริญในทางกลับกันจะก่อให้เกิดช่องว่างของการคอร์รัปชั่นโดยนักการเมือง

          นายโสภณ กล่าวว่า การเปิดกาสิโนถือเป็นการจัดตั้งศูนย์อบายมุขแห่งชาติของรัฐบาล เป็นเรื่องที่น่าห่วง และเป็นเรื่องใหญ่ที่จะทำลายเศรษฐกิจ ศาสนา และทำลายเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งคนไทยทุกคน ตลอดจนสถาบันศาสนาและสถาบันครอบครัวจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยต้องวางแนวทางเป็นขบวนการอาศัยสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เพราะหากไม่มีใครตระหนักถึงผลเสียหรือการแก้ไขปัญหา สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแนวทางการดำเนินชีวิตของคนไทยจะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่คือ มีคุณภาพชีวิตต่ำลง

          ด้านพระศรีปริยัติโมลี เห็นว่า หน้าที่ของรัฐบาลที่ผ่านมาไม่เคยส่งเสริมเรื่องพระพุทธศาสนาเลยแต่กลับหันไปส่งเสริมเรื่องอบายมุข ทำเรื่องผิดศีลธรรม ไม่ดีให้กลายเป็นเรื่องที่ถูกต้อง อีกทั้งแนวทางการทำเอ็นเทอร์เทนเมนท์ คอมเพล็ก ยังขัดต่อหลักธรรมของทุกศาสนา

          นายมนตรี กล่าวว่า การที่รัฐบาลเสนอทำโครงการเอ็นเทอร์เทนเมนท์ คอมเพล็ก กระทบต่อสังคมทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะจะกระทบกับเยาวชน เด็กที่อยู่ในวัยกำลังเล่าเรียน ซึ่งผู้ใหญ่จึงต้องมีหน้าที่ในการสร้างสิ่งดี ๆ ถูกต้อง เป็นธรรมให้เป็นตัวอย่างกับเด็กและต้องเริ่มขบวนการหล่อหลอมเด็กตั้งแต่เยาว์วัยพ่อบ้านต้องสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับลูก แต่หากปัจจุบันทุกครอบครัวทำให้เด็กเห็นว่าการพนันเป็นสิ่งถูกต้องเป็นสิ่งชอบธรรมหรือถูกกฎหมาย เด็กก็จะถูกหล่อหลอมให้เห็นว่าการพนันเป็นสิ่งดี นอกจากนี้ยังได้ยกตัวอย่าง เรื่องที่นายกรัฐมนตรีนำเงินบางส่วนจากการจำหน่ายหวยบนดิน มาเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก เด็กไม่จำเป็นต้องได้ทุนการศึกษาที่มาจากเงินดังกล่าว เพราะรัฐบาลมีหน้าที่ที่ต้องสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว.. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :