เสขิยธรรม
ความเคลื่อนไหว
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
การประชุมใหญ่กลุ่มเสขิยธรรม ประจำปี ๒๕๔๖
๒๐ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖
ณ วัดกุดชุมใน ต.กุดชุมใน อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ร่วมกิจกรรมพบปะระหว่างสมาชิก สรุปงานในรอบปี ๒๕๔๕

ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการกองทุนกลุ่มเสขิยธรรม ตลอดจนงานร่วมภาวนากับสมาชิกอาวุโส และสมาชิกกิตติมศักดิ์

สมาชิกท่านใดที่สนใจร่วมกิจกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายประสานงานกลุ่มเสขิยธรรม
โทรศัพท์ ๐๒–๘๖๓๑๑๑๘ โทรสาร ๐๒–๔๓๗๙๔๔๕ อีเมล

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมสามารถเดินทางถึงสถานที่ประชุมโดย รถประจำทางปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิตใหม่) เส้นทาง กรุงเทพฯ – ธาตุพนม ลงที่ตลาดกุดชุมอยู่ในตัวอำเภอกุดชุม แล้วนั่งรถสามล้อ หรือรถจักรยานยนต์ ไปที่วัดกุดชุมใน ซึ่งห่างจากตลาดกุดชุมประมาณ ๑ กิโลเมตร.. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :