เสขิยธรรม
ความเคลื่อนไหว
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
ล่องลำน้ำโขง (๒)
ล่องลำน้ำโขง ท่าเรือบั๊คสู่หลวงพระบาง

 

          นักท่องเที่ยว ที่จะนั่งเรือจากเชียงของไปหลวงพระบางฝั่งลาวนั้น จะต้องไปลงเรือที่ท่าเรือบั๊ค ซึ่งเป็นจะจุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทย-ลาว โดยต้องไปติดต่อที่ที่ว่าการอำเภอเชียงของ เตรียมรูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ รูป และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ชุด พร้อมเงินค่าธรรมเนียม ๓๐ บาท ด่านเปิดทุกวัน เวลา ๐๖.๓๐-๑๘.๓๐ น.

          หลังจากเที่ยวที่หลวงพระบางและเวียงจันทน์แล้ว ให้กลับเข้าประเทศไทยที่จังหวัดหนองคาย โดยเรือเร็วออกเดินทางเวลา ๐๙.๐๐ น. นั่งได้ลำละ ๕ คน ๆ ละ ๘๐๐ บาท ใช้เวลา ๖ ชั่วโมง หรือจะกลับโดยเรือสินค้า ออกเดินทาง ๑๑.๐๐ น. คนละ ๕๕๐ บาท ใช้เวลา ๒ วัน ๑ คืน

          จากท่าเรือบั๊ค นั่งเรือเล็กข้ามฝากไปฝั่งลาวเพื่อประทับตราเข้าก่อน หลังจากนั้นมีเรือมารอรับเพื่อพาล่องแม่น้ำโขงไปยังหลวงพระบาง นักท่องเที่ยวที่เลือกโปรแกรม ๒ วัน ๑ คืน

          เมื่อเรือล่องไปได้ ๖ ชั่วโมง เรือจะจอดให้ขึ้นไปเที่ยวฝั่งลาว เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. เข้าพักที่ปากแบง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ของลาว ๑ คืน มีเกสต์เฮ้าส์ให้พัก ราคาประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ บาท และออกเดินทางต่อในวันรุ่งขึ้น เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.

          ระหว่างการล่องเรือ มีสิ่งให้ชมมากมายทั้งสองฝั่งไทย-ลาว นอกจากทัศนียภาพของโขดหิน ลำน้ำ ยังมีวิถีชีวิตของผู้คนริมแม่น้ำโขง ภาพชาวประมงที่นำเรือออกดักจับปลาที่มีชุกชุม หรือผู้คนที่สัญจรไป-มาทางเรือ ถึงหลวงพระบางเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสิ่งต่าง ๆ ได้ตามใจชอบ ที่หลวงพระบางมีโบราณสถานเก่าแก่ วันนี้บรรยากาศสดชื่น มีสายลมพัดเย็นสบาย และแสงแดดไม่แรงนัก เดินชมตลาดตามอัธยาศัย ที่นี่มีสินค้าของทางฝั่งลาวให้เลือกมากมาย ส่วนสินค้าที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อกัน เห็นจะหนีไม่พ้นเหล้าและไวน์ชนิดต่าง ๆ จากนั้น จึงเดินกลับเข้ามาฝั่งไทยทางจังหวัดหนองคาย โดยมีเรือข้ามฟากให้บริการอยู่

          จุดลงเรือ ท่าเรือบั๊ค อ.เชียงของ เรือเร็วออก ๐๙.๐๐ น. นั่งได้ ๕ คน ๆ ละ ๘๐๐ บาท ใช้เวลา ๖ ชั่วโมง และเรือส่งสินค้า ออก ๑๑.๐๐ น. คนละ ๕๕๐ บาท ใช้เวลา ๒ วัน ๑ คืน

          สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ดอยผาตั้ง อ.เวียงแก่น ห่างจาก อ.เชียงของ ประมาณ ๗๐ กม. ชมทะเลหมอกและดอกซากุระบาน, ภูชี้ฟ้า อ.เทิง ห่างจากดอยผาตั้งประมาณ ๒๕ กม. ชมทะเลหมอกและดอกเสี้ยวบาน ที่มา : บันทึก ร้อยลำน้ำ.. .


จาก ข่าวท่องเที่ยว - MCOT
หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :