เสขิยธรรม
ความเคลื่อนไหว
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
ศาสนธรรมและสันติวิธี
กับ กรณีท่อก๊าซ ไทย - มาเลเซีย

แกนนำชาวบ้านผู้คัดค้านโครงการท่อก๊าซ ไทย - มาเลเซีย และ องค์กรพันธมิตร
ขอเชิญร่วมเสวนาระหว่างศาสนา เรื่อง "ศาสนธรรมและสันติวิธี กับ กรณีท่อก๊าซ ไทย - มาเลเซีย" โดย

๑.บาทหลวงวิชัย โภคทวี –ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อยุติธรรมและสันติ(ยส.)
๒.พระมหาเจิม สุวโจ –ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓.อ.มัรยัม สาเมาะ –ผู้ประสานงานเครือข่ายพหุภาคีปัตตานี, ผู้ก่อตั้งศูนย์เด็กกำพร้าสุไหงปาแน จ.ปัตตานี

ดำเนินรายการโดย พิณผกา งามสม จากมูลนิธิโกมลคีมทอง

ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
ณ ลานหอยเสียบ อ.จะนะ จ.สงขลา

องค์กรร่วมจัด : กลุ่มเสขิยธรรม, กลุ่มศาสนิกชนชาวไทยเพื่อสันติภาพ, เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย และ มูลนิธิโกมลคีมทอง


          พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มเสขิยธรรม ในฐานะผู้ประสานงาน เปิดเผยว่า การเสวนา เรื่อง "ศาสนธรรมและสันติวิธี กับ กรณีท่อก๊าซ ไทย - มาเลเซีย" เป็นกิจกรรมระหว่างศาสนา เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์รุนแรงที่พี่น้องชาวมุสลิมถูกปราบปรามในขณะทำพิธีละหมาดประจำวัน ระหว่างการชุมนุมเรียกร้องกรณีท่อก๊าซ ไทย - มาเลเซีย เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ โดยการเสวนาครั้งนี้เกิดจากความเห็นพ้องของเพื่อนศาสนิกทั้งพุทธ คริสต์ และอิสลาม ที่มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างศาสนิกในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี

           ประธานฯ กลุ่มเสขิยธรรม กล่าวว่า การเสวนาครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ลานหอยเสียบ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการเสวนา ได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับพี่น้องมุสลิมที่กำลังร่วมกันต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม และแสวงหาแนวทางในการใช้ศาสนธรรมเพื่อการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยสันติ

          "ในขณะนี้มีแนวโน้มว่า ความรุนแรงอาจจะขยายตัวมากขึ้น หากมิได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปฏิบัติการของฝ่ายรัฐ จึงน่าจะมีการนำศาสนธรรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงดังที่เคยเป็นมา"
พระกิตติศักดิ์ กล่าวในที่สุด .

 

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :