เสขิยธรรม
ความเคลื่อนไหว
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

กลุ่มเสขิยธรรม

ร่วมกับ สำนักพิมพ์โกมลคีมทอง
นำเสนอ การประยุกต์ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม

ในงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๘
ระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน – ๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


บู๊ธ E 16 โซน C ชั้นล่าง

ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ทุกวัน

>> พบกับ…

– ชีวิตและผลงาน พระสงฆ์และแม่ชีกลุ่มเสขิยธรรมจากทั่วประเทศ

– ซื้อ จดหมายข่าวเสขิยธรรม ราคาพิเศษ ลด ๓๐ – ๕๐%

– ซื้อ เสขิยธรรมฉบับพิเศษ และ พ็อคเก็ตบุคส์ ที่จัดพิมพ์โดยกลุ่มเสขิยธรรม
  ราคาพิเศษ ลด ๒๕ – ๕๐%

– ซื้อ พ็อคเก็ตบุคส์ ผลงานด้านศาสนาและสังคมของ ส.ศิวรักษ์
  ลดพิเศษ ๕๐% (เฉพาะงานนี้เท่านั้น)

– ซื้อ พ็อคเก็ตบุคส์ ข้อเขียนของท่านพุทธทาสภิกขุ และกลุ่มพุทธทาสศึกษา
  ในราคาลดพิเศษ (เฉพาะงานนี้เท่านั้น)

>> และ ..

– พบกับผลงานรวมเล่มล่าสุดของ วดีลดา เพียงศิริ
  “ภาวนากับชีวิต – ชีวิตแห่งการภาวนา”

 

– ซื้อหนังสือครบ ๑,๕๐๐ บาท เป็นสมาชิก จดหมายข่าวเสขิยธรรม ฟรี ๑ ปี

– สมัครสมาชิกกลุ่มเสขิยธรรม หรือสมัครสมาชิก “จดหมายข่าวเสขิยธรรม”
  รับถุงผ้า “ประยุกต์ใช้ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม” มูลค่า ๘๐ บาท ฟรี !!!

ร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก
ในงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๘
นำหนังสือเก่า (สภาพดี) ราคาปกรวม ๓๐๐ บาท
หรือหนังสือใหม่ ราคาปก ๑๐๐ บาท
มาแลกรับถุงผ้า และหนังสือจากกลุ่มเสขิยธรรม มูลค่า ๑๕๐ บาท ฟรี !!!

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๘๘๗๕
... e-mail :