เสขิยธรรม -
ความเคลื่อนไหว
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เชิญพบกับ หนังสือ-วารสาร ผลงาน..กลุ่มเสขิยธรรม

ในงาน
สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๓
(BANGKOK INTERNATIONAL BOOK FAIR 2005)
และ..
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓

ที่ บูธ M 09 โซน C 1
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม - ๖ เมษายน ๒๕๔๘
เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
เลือกซื้อหนังสือน่าสนใจ และ ร่วมเสวนา ฟรี

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๘
ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
ร่วมเสวนา "วารสาร ๓ ศาสนากับสุขภาวะและสันติสุขในสังคมไทย"

ร่วมจัดโดย กลุ่มเสขิยธรรม เครือข่ายหนังสือทางเลือก และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เฉพาะในงานนี้ สมัครสมาชิกเสขิยธรรม พร้อมรับของสมนาคุณ..ฟรี!!


แผนที่ http://www.bangkokibf.com/floorplan_zonec1.php
เวบลิงค์ http://www.bangkokibf.com/index.php
.. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :