เสขิยธรรม
ความเคลื่อนไหว
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
๑๑ ปีแห่งการจากไปของพุทธทาสภิกขุ ร่วมฟัง-ร่วมชม-ระดมความคิด
ประโคมดนตรี ขับขานบทกวี วาดเส้นผสมสี สนทนาศิลปะ
ศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๖.๓๐- ๒๑.๓๐ น. ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ

 

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
ลงทะเบียน ชมวีดีโอ ชีวิตและผลงานของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

๑๗.๐๐ – ๑๗.๔๕ น.
ธรรมคีตา
อ.สกุล บุณยทัต – เมธี จันทรา และคณะ
ทดลองลีลาดนตรีแนวใหม่

๑๗.๔๕ – ๑๗.๕๕ น.
อ่านบทกวี โดย ไพวรินทร์ ขาวงาม

๑๗.๕๕ – ๑๘.๔๐ น.
ครูประทีปหนองปลาหมอ และคณะ ขยับกรับ–ขับทำนอง
กลอนธรรมะพุทธทาสภิกขุ ในแนวเพลงพื้นบ้าน

๑๘.๔๐ – ๑๘.๕๐ น.
อ่านบทกวี โดย คมทวน คันธนู

๑๘.๕๐ – ๒๐.๒๐ น.
อ.เทพศิริ สุขโสภา และ คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์
นำสนทนา “คนทำงานศิลปะน่าจะทำอะไรในร้อยปีพุทธทาส”

๒๐.๒๐ – ๒๑.๒๐ น.
อ.เทพศิริ สุขโสภา – แก้ว ลายทอง และ เมธี จันทรา
“วาดเส้นผสมสีผสานบทกวีและธรรมคีตา”

     และ..ร่วมประมูลภาพเขียน นำรายได้สมทบ “กองทุนจัดงานรำลึกพุทธทาสภิกขุ”

๒๑.๒๐ – ๒๑.๓๐ น.
วาทะปิดงาน โดย ส. ศิวรักษ์

ร่วมจัดโดย
กองทุนจัดงานรำลึกพุทธทาสภิกขุ
| กลุ่มพุทธทาสศึกษา | กลุ่มเสขิยธรรม
เครือข่ายชาวพุทธฯ | สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
| สำนักพิมพ์สุขภาพใจ | มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์
และ สถาบันปรีดี พนมยงค์


สอบถามรายละเอียดได้ที่
กลุ่มเสขิยธรรม
โทร. ๐๒–๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖–๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒–๔๓๗๙๔๔๕
อีเมล :
เว็บไซต์ : https://skyd.org
หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :