เสขิยธรรม
ความเคลื่อนไหว
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
ขอเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ

สวนโมกข์ บทเรียนชุมชนทางเลือก
ความสำเร็จและความล้มเหลวของท่านพุทธทาสภิกขุ

วันจันทร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗
เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
ณ เรือนร้อยฉนำ ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ

ผู้ร่วมเสวนา
พระสิงห์ทอง เขมิโย
พระดุษฎี เมธังกุโร
พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ

ดำเนินรายการโดย
ประชา หุตานุวัตร

ร่วมจัดโดย
กลุ่มพุทธทาสศึกษา กลุ่มเสขิยธรรม เสมสิกขาลัย อาศรมวงศ์สนิท

สอบถามรายละเอียดได้ที่
นายสมบัติ ทารัก
โทร ๐๑-๗๑๕ ๖๘๔๓ หรือ โทร ๐๓๗-๓๓๓ ๑๘๓-๔
อีเมล .. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :