เสขิยธรรม
ความเคลื่อนไหว
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

ขอเชิญร่วมศาสนพิธีและเสวนา แสวงหาหนทางดับไฟใต้


ประสานศาสนิก..พลิกสถานการณ์ไฟใต้

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2547
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 สี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

 

 • 13.00 น.
       พิธีกรรมเพื่อสันติภาพ 3 ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม
 • 14.00 – 14.15 น.
        แถลงการณ์ร่วม 3 ศาสนา ต่อปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดภาคใต้
 • 14.15 – 16.30 น.
  เสวนา เรื่อง “ประสานศาสนิก..พลิกสถานการณ์ไฟใต้”
  วิทยากรโดย
       พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ประธานกลุ่มเสขิยธรรม
       บาทหลวงชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม
       อ.วิทยา วิเศษรัตน์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย
       อ.จอน อึ๊งภากรณ์ สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพฯ
  ดำเนินรายการโดย
       พรทิพย์ ฝนหว่านไฟ เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย

ร่วมจัดโดย
     กลุ่มเสขิยธรรม, คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ,
     สภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทย, อัช-ชะบ๊าบ สมัชชายุวมุสลิมไทย,
     เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     กลุ่มเสขิยธรรม 124 ซ.วัดทองนพคุณ ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพ 10700
     โทรศัพท์ 06-7575156, 02-8631118
     หรือ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ โทรศัพท์ 09-9659902
     อีเมล: .. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :