เสขิยธรรม (ต.ค.-ธ.ค.) บทบรรณาธิการ กล่าวถึงบทเรียนแห่ง 'อิทัปปัจจยตา' ว่าด้วยสถานะของคนทำหนังสือ ที่อยู่ในชะตากรรม 'อยู่' หรือ 'ไป' ...อย่างนี้แล้ว ช่วยสนับสนุนกันให้เต็มที่ดีมั้ย ฉบับนี้ เหลียวมองพุทธศาสนา อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ประกอบด้วยภาพสะท้อนวงการสงฆ์, การปฏิรูปและฟื้นฟูพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ ฯลฯ สนใจเป็นสมาชิก 1 ปี 4 ฉบับ ราคา 200 บาท ส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินสั่งจ่ายนาม น.ส.บัวลอง พิมพลา มายัง 124 ซ.วัดทองนพคุณ ถ.สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.10600 ปณ.คลองสาน...0